สระว่ายน้ำ

โรงแรมชมวิวมีสระว่ายน้ำ 2แห่ง - สระว่ายน้ำใหญ่ติดริมทะเลหัวหิน ลึก 1.37 เมตรยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร รวมสระเด็กลึก 0.6 เมตร - สระว่ายน้ำเล็กตั้งอยู่ในอาคารต้อนรับ(ตึกโรงแรม) มีความลึก 1.37 เมตรความยาว 14.7เมตร กว้าง 6.7เมตร สามารถขอผ้าเช็ดตัวได้
Loading…

Other Facilities