โซนเด็กเล่น

โรงแรมชมวิวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวของท่าน โดยมีสนามเด็กเล่นทั้งกลางแจ้ง และห้องเด็กเล่นในร่ม อย่างไรก็ตาม การเข้าใช้บริการสนามเด็กเล่นทั้ง 2 แห่ง ควรมีผู้ปกครองอยู่ดูแลเด็กตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
Loading…

Other Facilities