ชิม ช้อป ใช้

ใช้สิทธิ์ 1,000 บาท ที่โรงแรมชมวิว

คนไทยเที่ยวเพลิดเพลิน รัฐแจกเงินฟรี ให้ไปชิม ไปพัก ที่โรงแรมชมวิว ได้ตั้งแต่ 11 ต.ค.-30 พ.ย.62

รายละเอียดการใช้สิทธิ์ดังนี้
  • ห้องพัก ท่านสามารถจองห้องพักได้ที่หน้าโปรโมชั่นนี้เท่านั้นโดยสามารถชำระค่าห้องพัก พร้อมใช้สิทธิ์มาตราการ ชิม ช้อป ใช้ 1,000 บาทเมื่อเข้าพัก
  • ห้องอาหาร  แสดงแอปพริเคชั่น เป๋าตังค์ เพื่อชำระค่าอาหาร
*เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ มาตราการ ชิม ช้อป ใช้ เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดใดๆหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • แผนกสำรองห้องพักโรงแรมชมวิว email : res@chomviewhotel.com หรือ โทร 032-655-292-5 หรือใช้บริการ Line กับเจ้าหน้าที่ : @chomviewhotel